Køb gamle avisartikler

Fra verdens største samling:

Gamle nyheder til salg

  • Se hvad der skete da du klev født, da dine forældre blev gift, da dit firma blev grundlagt eller dine bedsteforældre flyttede til byen.
  • Aviser helt tilbage fra 1850 kan formidles fra en privat samling, der blev etableret for nogle år siden med erhvervelsen af Det Norske Universitetsbiblioteks arkiv af udenlandske aviser. Aviserne skulle have været brændt men blev reddet i sidste øjeblik af en privat samler som overtog hele arkivet.
  • Aviserne ligger i sirligt indbundne bind, måned for måned, kvartal for kvartal eller på anden måde organiseret efter datoer, måneder og årstal.
  • Den perfekte gave til fødselaren der har alt og intet ønsker sig.
  • Der er danske aviser som Politiken og Berlingske Tidende helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Der er nedlagte aviser som Social Demokraten og Dannebrog. Der er gamle halvt danske halvt tyske udgaver af Flensburg Avis/Flensburger Zeitung.
  • Der er også masser af engelske,tyske og franske aviser fra Timestille Mondeog Frankfurter Allgemeine.

MEN KUN 1 GANG.
Det er unique eksemplarer. Det er det der gør dem specielle. Der findes ikke andre på det frie marked.
Alle kan have en kopi af alt.
Her er de eneste tilgængelige originaler fra verdens største private samling.
Oplysninger om pris og levering: janlund@tkc.att.ne.jp