18 Sep 2013

Ny indisk stat skaber ballade

Submitted by admin

USA med sine 310 millioner indbyggere består af 50 stater og 14 unions territorier – plus Washington DC.

Indien med 1,2 milliarder indbyggere består af 18 stater og seks unions territorier – plus New Delhi.

Der går gennemsnitligt cirka seks millioner amerikanere på en stat. Gennemsnittet i Indien er 65 millioner.

Lige siden etableringen af Indien som en selvstændig nation har skiftende regeringer arbejdet med at opdele af landet i mindre administrative enheder. Der er konstant kommet nye delstater til. Grænserne omkring de gamle prinsestater er blevet skåret til, så de passede bedre til nye konstruktioner. Gamle unionsterritorier som Goa og Manipur er blevet ophøjet til delstater. Og nye selvstændige enheder er blevet skabt ved opdeling af gamle delstater. Senest i 2000, da
Chattisgarh, Uttarakhand, og Jharkhand blev skilt ud som delstater.

Men da regeringen i onsdags meddelte, at den nu vil danne en ny stat ved at dele Andhra Pradesh i det sydøstlige Indien i staterne Telangana og Andhra Pradesh udløste det vilde protester og generel panik. Mere end hundrede medlemmer af det lokale delstatsparlament og stort set alle ministre meddelte, at de trak sig tilbage. Sagen har udviklet sig til at alvorligt problem for regeringen i New Delhi, idet den lokale aflægger af Kongres-partiet er en betydelig magtfaktor både i Andrah Pradesh og i national politik.

Ophidselsen skyldes første og fremmest et problem: Hovedstaden Hyderabad. Hyderabad med mere end 6 millioner indbyggere har indenfor de seneste to årtier udviklet sig til en af Indiens førende byer indenfor IT og bioteknologi. Sammen med Bangalore og Chennai symboliserer Hyderabad Indiens teknologiske tigerspring ind i den moderne tidsalder.

Som stregerne ser ud til at blive trukket, hvis New Delhi og Kongres-partiets ledelse fastholder beslutningen, tilfalder Hyderabad den nye stat, der kommer til at bestå af den nordlige del af den nuværende Andra Pradesh. Hidtil har den sydlige del af staten været den mest magtfulde, den mest udviklede og den rigeste. Hvad der netop er et af argumenterne for at udskille Telangana som en selvstændig enhed.

Nu er det gamle hierarki bange for at blive ladt tilbage uden statens nervecenter – og ikke mindst skatteindtægterne.

Ophidselsen og de stærke reaktioner bunder også i modsætningen til New Delhi i hele forløbet. Optakten var en tragisk ulykke for tre måneder siden, da delstatens karismatiske og populære premierminister Rajasekar Reddy omkom ved et helikopterstyrt. Som det ofte sker i Indien ønskede det lokale parti (Kongres-partiet) og familien at lade hans søn overtaget roret. Men i New Delhi nedlagde Kongres Partiets nationale leder Sonia Gandhi veto mod at overlade ansvaret for statens ve og vel til den unge uskolede politiker blot på grund af familierelationerne. Hun udpegede i stedet sin egen mand til posten.

Det udløste uro i de nordlige regioner. Lederen af det nordligt baserede oppositionsparti, Telangana Rashtriya Samiti, indledte i bedste Gandhi-tradition en sultestrejke med krav om selvstændighed flankeret af hans tilhængere, som gik hærgende igennem Hyderabad.

Regeringens beslutning om at tilbyde selvstændighed ses af flertallet som eftergivenhed overfor oppositionens trusler. Det spiller også en rolle, at netop Telangana området i årtier har været hjemsted for stærke maoistiske guerilla-grupper, de såkaldte naxalitter, der har terroriseret hele staten med røverier, kidnapninger, vold og mord.

Med udmeldingen om skabelsen af Telengana har regeringen stukket hånden ind i et hvepsebo – og måske endda gjort det bevidst. Der står nemlig mange andre områder på spring med krav – mange af dem legitime – om delstatstatus eller selvstyre. Det er for eksempel et af problemerne i det gamle Assam-område og regionerne på grænsen til Myanmar. Mange af dem gør krav på større autonomi og hærges af voldelige befrielsesfronter.

Det går mere fredeligt til andre steder. Men kravene er de samme. For eksempel kræver ghurkaerne - etniske blodbrødre til de berømte nepalesiske soldater – en selvstændig delstat Ghurkaland i Darjeeling-regionen ved foden af Himalaya. De er mange gange blevet lovet, at beslutningen var lige om hjørnet. Men hidtil er intet sket på grund af skiftende magtstrukturer og almindelig træghed i systemerne i New Delhi. Området tilhører i dag West Bengalen. I Maharashtra med hovedstaden Mumbai, kræver den østlige region omkring Nagpur oprettet staten Vidarbha, og i det nordvestlige Uttar Pradesh (hovedstad Lucknow) ønsker bønderne et selvstændig stat med byen Meerut som hovedsæde.

Beslutningerne er ikke lette. Mange etniske, sociale og religiøse modsætninger og magtforhold spiller ind. Men foreløbig har regeringen med premierminister Manmohan Singh i spidsen stået fast. Der er ingen tvivl om, at der vil blive uro lang tid frem. Men med en solid politisk magtbase i New

Delhi efter den seneste valgsejr tyder det på, at regeringen med Andhra Pradesh som prøveklud er i færd med at gøde jorden for den opsplitning i flere delstater som kan give adminstrative fordele, accelerere udviklingen og pacificere de mange såkaldte befrielsesbevægelser.

Article type: