18 Sep 2013

Nyt eksport område: Atomkraft

Submitted by admin

Når selv oliesheikerne vil have atomkraft, og der pludselig er nye leverandører på banen står det klart, at atomkraft er inde i en ny dynamisk fase som energikilde og vækstområde.

Debatten om drivhus-effekten har givet den tidligere så forkætrede energiform nyt liv. Det skulle man ikke tro, hvis man kun så på statistikken for 2009. Blot to nye atomkraftværker blev taget i brug – i henholdvis Japan og Indien.

Men det begynder at gå rigtig stærkt i det nye årti. Atomkraft er en langsigtet investering. Det kræver betydelig planlægning og betydelige ressourcer. Derfor ved man stort set set, hvordan billedet ser ud frem til 2020 – men den usikkerhed der altid vil være forbundet med fremskrevne projekter.

De seneste tal fra det Internationale Atom Energi Agentur (IAEA) viser at der i øjeblikket er omkring 70 reaktorer under opførelse eller i projektfasen.

Statistikken afslører også, at Asien vil være hurtigst ude af startboksen. 45 af reaktorerne kommer til at operere i Asien. Fortrinsvis i Kina (23), Indien, Japan og Sydkorea. 60 pct. af den ekstra energikapacitet (140 GW), planeten får tilført i 2020 via atomkraft, vil komme borgerne i Asien til gode.

IAEA konstaterer dog, at atomkraft som procentvis andel af verdens samlede el-forsyning vil være en smule mindre end i dag. Til gengæld betyder denne nye ressource, at der procentvis blive udledt mindre drivhusgas end i dag.

Fra et kommercielt perspektiv er udviklingen imidlertid betydelig mere interessant end den beskedne tilgang af nye værker i 2009 giver udtryk for. Atomkraft er under hastig udvikling til en global vækstindustri.

Nye producenter, nye eksportører og en underskov af nye underleverandører forventes at presse priserne, når det gamle snævre felt af næsten monopol lignende mastodonter nu får konkurrence. Ikke mindst fra de nye asiatiske aktører som Indien og Kina – og som en helt ny international spiller: Sydkorea.

Projektet i Emiraterne er netop et sydkoreansk projekt. Hidtil har de tre altdominerende operatører på det kommercielle marked været alliancer af vestlige og japanske selskaber. Franske Areva i alliance med Mitsubishi. Amerikanske
General Electric med Hitachi. Westinghouse i samarbejde med det nye moderselskab Toshiba. Sammen med de nationale selskaber i Rusland og Kina og til dels Canada har de reelt været de eneste med kapacitet til at eksportere atomkraftværker.

Men i december overdrog De Forenede Arabiske Emirater kontrakten på fire nye værker til et konsortium omkring det koreanske selskab Kepco (Korea Electric Power Corporation). Kepco slog to af de gamle konsortier på målstregen og sikrede sig kontrakten til en værdi af cirka 110 milliarder kroner. Der ligger yderligere 100 milliarder kroner i pipelinen for at drive værkerne på 60 årige kontrakter, når de sættes i gang mellem 2017 og 2020.

For Sydkorea er det et stort gennembrud. Den østasiatiske tiger har brugt mere end 30 år på at udvikle sin egen version af et atomkraftværk. Koreanerne kan stadig ikke det hele selv, men forventer at være selvforsynende med alle komponenter og know-how i 2012. Derfra ligger en national strategi om at kunne eksportere 80 reaktorer til en værdi af et
fire-cifret milliardbeløb frem til 2030 – og om at erobre en global markedsandel på 20 pct.

Tidligere i denne måned offentliggjorde en special-kommission en rapport, der konkluderer, at A-kraft relateret business bliver Sydkoreas mest profitable sektor efter biler, mikrochips og skibsbygning.

Atomkraft er ganske enkelt en national vækstindustri og et nyt boomende eksportområde. Foreløbig for Sydkorea. Men andre står parat i kulissen. Omkring 25 nationer i Asien, Europa, Afrika. Latin-amerika og Mellemøsten arbejder aktivt på gøre atomkraft til et element i den nationale energiforsyning. Derfor vil dette årti se mange flere melde sig på banen i kampen om et lukrativt forretningsområde, som er båret både af klodens tørst efter energi og ambitionerne om at begrænse udledningen af drivhusgasser.

Article type: