18 Sep 2013

Singapore i spidsen for 3G

Submitted by admin

G-2, G-7, G-8, G-20, G-77 og sådan kunne man næsten blive ved.
International handel og politik har været fuld af grupperinger i G-kategorien lige siden USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien satte sig sammen og stiftede G-6 i 1975 på ryggen af den første oliekrise. Siden kom Canada med i det fine selskab og i slutningen af 1990erne også Rusland.

Men under den seneste internationale finans-krise er der sket afgørende forskydninger. Det forum hvor de tunge drenge mødes og afstikker kursen er ikke længere G-7 eller G-8 men det bredere G-20. Her er de nye fremstormende økonomier sammen med nogle af de gamle men knap så tunge nu med til at diskutere de internationale dagsordener.

Det har efterladt et tomrum hos mange mindre nationer, som tidligere havde deres egen veldefinerede position i skyggen af forskellige stormagter eller som medlemmer af knap så formelle netværk og grupperinger.

De stod pludselig uden nogle svulmende bruttonationalprodukter at læne sig op ad men stadigvæk med de samme interesser i de globale problemstillinger. De følte sig udenfor hørevidde – og sat ud på sidelinien uden reel indflydelse.

Det gjaldt for eksempel Singapore. Derfor har Singapore i et stykke tid arbejdet bag kulisserne på at samle ligesindede i en ny klub af nationer, der befinder sig udenfor G-20 men i kraft af indflydelse, udvikling, finans og fremdrift tilhører den industrialiserede verden – eller i hvert fald er tættere på end på den tredje verden.

Ved sidste uges økonomiske forum i Davos samlede Singapores udenrigsminister George Yeo aktørerne til en frokost. I alt 28 nationer stak hovederne sammen og formede et nye forum, der vendte lidt om på bogstav-ordenen og døbte sig selv 3G.

Begrundelsen for et nyt ”G” er, at disse nationers interesser i de globale systemer fra finans til klima stort set svarer til G-20 gruppens. Derfor er udgangspunktet heller ikke at stå som en modsætning til G-20, men som et supplement og et forum, der kan udøve indflydelse når de store samles i kraft af et interessefællesskab.

Deres faste anker er FN, og en del af det fælles ideologiske fundament er frygten for at G-20 fjerner for meget magt fra verdensorganisationen. 3G vil være så tæt på FN som muligt. Efter den formelle navngivning i Davos bliver næste skridt at udforme et sæt principper og målsætninger for gruppens virke. Dokumentet vil blive cirkuleret som et FN-dokument, som arbejdsgruppen håber at have klar, inden G-20 landene mødes i Canada i juni.

Det kan muligvis allerede ske i slutningen april. Her er de alle inviteret til møde i Liechtenstein, der i kraft af sit globale engagement i den finansielle sektor er et typisk eksempel på et lille land med store interesser i beslutningsprocesserne i G-20.

”I international politik er det sådan, at hvad der ikke er organiseret og hvad der ikke bliver hørt, tillægges mindre betydning,” forklarede George Yeo til Straits Times i forbindelse med stiftelsen. Nu har en række af de små rottet sig sammen og organiseret sig for at blive hørt.

3G består ved fødslen af følgende 28 nationer: Singapore, Malaysia, Brunei, Filippinerne, Vietnam, Bahrain, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Sverige, Belgien, Irland, Luxembourg, Schweiz, Liechtenstein, Monaco, San Marino, New Zealand, Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panama, Jamaica, Barbados, Bahama, Rwanda, Senegal og Botswana.

Article type: