18 Sep 2013

Stiglitz i Myanmar

Submitted by admin

Et af de synlige resultater af USAs nyorientering af Asien-politikken er forholdet til Myanmar.

Fra et total armslængde princip og konstant pres med ufravigelige krav og trusler om forstærkede sanktioner under Bush og Clinton – til en politik baseret på fuldt engagement med militærregimet på så mange fronter som muligt under Obama.

Åbningen fandt sted denne sommer, da brikkerne til Asien politikken begyndte at falde på plads i State Department i Washington. Det første store gennembrud var besøget af senator Jim Webb i august. Han er tidligere militærmand og formand for Kongressens Udenrigskomité i Sydøstasiatiske spørgsmål. Men nok så vigtigt kender han mange af juntaens medlemmer personligt fra deres fælles militære fortid. Det lykkedes ham som den første amerikanske politiker at få adgang til militærjuntaens leder Than Swee. Han mødte også den tilbageholdte oppositionsleder Aung San Suu Kyi og med sig ud af landet fik han den amerikaner, der blev dømt syv års fængsel som spion efter i hemmelighed at være svømmet over en sø ud til hendes residens.

Siden er fulgt flere politiske delegationer, og senest er den amerikanske Nobel pristager i økonomi (2001) og tidligere chef-økonom i Verdensbanken, Joseph Stiglitz kommet til landet. Officielt er Stiglitz inviteret af FN til at deltage som hovedtaler og paneldeltager i en konference med titlen ”Policies for Poverty Reduction— Effecting Change in Myanmar’s Rural Economy”. Konferencen finder sted i dag tirsdag i den nye hovedstad Naypidaw. Stiglitz vil i de kommende dage møde andre af landets økonomer og blive fragtet rundt i de landområder, som stadig brødføder en trefjerdedele af befolkningen, selv om landbruget spiller en stadig mindre og mindre rolle i landets økonomi.

Myanmar blev tidligere kaldt Asiens spisekammer, men mange års intern opløsning og 47 års militærstyre har stort set standset fødevare-eksporten. Den har heller ikke længere betydning for valutaindtjeningen, efter at der i 1990erne blev fundet og udviklet store gasfelter ud for kysterne. De har bragt hidtil usete valutaindtægter til landet og medført at Myanmar rent faktisk også sidder på en i forhold til landets økonomi betydelig valutareserve på cirka 20 milliarder kroner. Nye kinesiske investeringer i gasudvindingen ventes at øge disse indtægter markant.

Denne økonomiske realitet har været en hæmsko for udvilingen af resten af økonomien. Tilstedeværelsen af Joseph Stiglitz er tegn på, at juntaen gennem det seneste halve års samtaler og konsultationer har indset nødvendigheden af en modernisering af økonomien. Blandt deltagerne i en panel-diskussion på konferencen er to af regeringens nøgleministre, ministeren for udvikling af landområderne Htay Oo og den nationale udviklingsminister Soe Tha. Stiglitz har via sin tænketank Initiative for Policy Dialogue tidligere arbejdet med økonomiske udviklingsmodeller for lande i den tredje verden og kan have den gennemslagskraft, der kan generere forandringer i de stagnerede systemer. Generelt slipper der ikke meget konkret ud om, hvad der kommer ud af møderne med de tilrejsende amerikanere. Det ligger i luften, at der måske heller ikke bliver talt så konkret men mere arbejdet med confidence-building. Det væsentligste økonomiske mål er at skabe forståelse for nødvendigheden af en modernisering af landsbrugssektoren. Et af de politiske mål er at opbygge et fundament for et nogenlunde acceptabelt udfald af det valg, der er planlagt til næste år.

Om det kommer så vidt Aung San Suu Kyi eller hendes parti ligefrem får lov til at deltage forekommer stadig tvivlsomt. Men en foreløbig konsekvens af åbningen har været, at hun og hendes rådgivere har kunnet mødes ansigt til ansigt med en repræsentater fra regeringen. I sidste uge fik hun også tilladelse til at indbringe dommen om yderligere 18 måneders husarrest for landets Højesteret. Dommen betød at hun ville være afslåret fra at deltage i valget. Nu er den mulighed i hvert fald teoretisk set til stede. Set fra an absolut synsvinkel måske ikke de store landvindinger. Set i forhold til de dybfrosne fronter for bare trekvart år siden en betydelig optøning og bevægelse.

Myanmar kan blive en af de overraskelser i 2010.

Article type: